គ្រឿងបរិក្ខា Distillation

  • Distillation Equipment

    គ្រឿងបរិក្ខា Distillation

    ប្រេង pyrolysis ផលិតដោយផ្លាស្ទិចនិងសំបកកង់កាកសំណល់ត្រូវបានគេចែកចាយម្តងទៀត។ លិបិក្រមបច្ចេកទេសសំខាន់អាចឈានដល់ស្តង់ដារប្រេងម៉ាស៊ូត ០ # ឬ -១០ # ហើយអាចប្រើជំនួសវិញបាន។ តម្លៃក៏អាចត្រូវបានកើនឡើង ២៣០ ដុល្លារ / តោនជាងប្រេងឆៅផងដែរ។